9 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. - Rom. 3:23

Gud låter oss i Skriften se, hur de heliga har fallit, för att vi skall lägga märke till, att även de är av kött och blod. Annars skulle vi genom deras exempel råka i förtvivlan och, för det andra, skilja dem så långt från oss, som man redan gjort. Därför vill jag hellre, så mycket som jag förmår, ifall det inte är mot skriften, framhålla de heligas synder. Ty det är att vanära Guds nåd och kränka Kristi ära, då man vill skilja dem från oss så långt som himmel och jord.

Jag vill inte hålla den ringaste kristen, som nu lever, ringare än Petrus och alla heliga i himlen. Ingen har mer nåd, än de andra. Visserligen kan de ha större gåvor, men jag är lika dyrt köpt som de, de har också haft samma kött och blod som jag. Och om jag än skulle vara tio gånger orenare, än jag är, har jag ändå samma blod, som gör mig ren och helig. Det har också kostat Kristus lika mycket att återlösa mig som Petrus. De har varit lika djupt fallna som vi. Vi är också lika högt uppsatta som de, så ingen har mer än jag, utom det att de varit starkare i tron. Huvudskatten är ändå inte större. Därför låter Gud skriva de heligas historia oss till tröst, men vi dårar gör dem till en förskräckelse för oss.


Logos-mappen