8 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. - Joh. 16:33

Kristus, vår segerherre, har gjort alltsammans, så att vi inte behöver göra något därtill, varken utplåna synd eller nedslå djävulen eller övervinna döden. Allt är redan gjort. Vad vi ännu lider och kämpar det kan inte kallas strid, utan endast del av denna seger. Ty vårt lidande, ja, alla martyrers och helgons lidande och blod skulle inte ge oss segern. Det vill mera till, än vad vi förmår, att nedslå och förtrampa synden, döden och helvetet. Jag kommer här för sent med min strid. Segern måste redan vara avgjord, om jag skall äga tröst och frid. Jag - säger Kristus - har redan gjort det, ta emot den och gör bruk av segern, sjung därom och beröm er därav och var vid god tröst.

Av tron på Kristus kommer också det att man i likhet med Paulus kan trotsa synd och död och säga: Du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Han vill liksom säga: Förut var ni förskräckliga fiender, för vilka alla människor, hur hela och fromma de än var, måste darra och bäva, men var är ni nu? Hur har jag nu så helt sluppit er? Allt har försvunnit genom segern. Men var är segern och från vem kommer den? Gud vare tack, som givit oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Detta är sannerligen en stor och härlig tröst, men till densamma kommer man endast genom tron, såsom Paulus har trott. Dock trodde han inte så visst, som han ville, men ändå hade han helt visst den trösten och kunde hålla fast vid den under djävulens vrede. Men att vi inte kan det, och att vi ännu fruktar för döden och helvetet, det är ett tecken på, att vi ännu har för litet tro. Därför har vi desto mer anledning att låta oss drivas att ropa till Gud och be samt ta våra bröders bön till hjälp och dagligen inprägla ordet i vårt hjärta, tills vi också i någon mån hinner till att även vi kan trotsa synd och djävul.


Logos-mappen