7 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. - 1 Joh. 4:2-3

Många finns som säger: Kristus är Guds Son och sann människa, född av en ren jungfru, död och åter uppstånden ifrån de döda, och så vidare. Men allt detta gäller inte, ty de tror inte att han är Kristus, d.v.s. att han är utgiven för vår skull, att han utan avseende på alla våra gärningar och utan all vår förtjänst har förvärvat oss Guds Ande. Detta är tron, som annars kallas att känna Kristus. Och detta är prövostenen, rättesnöret och vägen, därefter skall vi avväga, pröva och bedöma eller lära.

Det är därför inte nog, att en lärare och präst kan tala om Kristus, hur han är Guds Son, hur han är död och uppstånden från de döda o.s.v. Allt sådant är de rätta fårakläderna. Men ni måste ge noga akt på detta tecken, om de säger: Kristus har dött, blivit begraven och uppstått för vår skull. Ty då bör de ju också därav draga den slutsatsen, att vi med våra gärningar inte förtjänar Guds nåd, syndernas förlåtelse och evigt liv.

Vid denna sträng rör inte de falska andarna, utan flyr därför, som djävulen enligt ordspråket flyr för rökelse eller för ett korstecken - fast han ju inte flyr mycket därför. Han tål nog, att de predikar om att Kristus är född, död och åter har uppstått, och farit upp till himlen och nu sitter på sin himmelske Faders högra hand. Men han vill också, att de skall inblanda något annat och predika på det sättet: Så och så måste du göra, om du vill bli salig och vara Gud behaglig.

Det är djävulen, som sålunda inblandar sitt gift. Lär dig därför att vara försiktig och rätt uppskatta alla läror och lärare, om de rätt framhåller och driver detta huvudstycke, som är vår salighetsgrund, d.v.s. om de rätt och rent predikar Kristus. Du skall bestämt finna, att alla partiandar antingen går alldeles förbi detta lärostycke eller åtminstone dessutom framhåller något annat som en mycket viktig sak, som hör med till saligheten.


Logos-mappen