4 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. - Jak. 4:7

Du har inget kraftigare vapen mot djävulen än umgänget med Guds bud eller ord, tala eller sjunga därom och tänka allvarligt på det. Detta är i sanning det rätta vigvattnet och tecknet, för vilket han flyr, och genom vilket han blir bortjagad.

Om du än inte hade någon annan frukt och vinning av ordet, än att du därmed kunde förjaga alla onda tankar samt djävulen själv - som ju inte kan höra eller lida Guds ord - så skulle detta vara skäl nog för dig att gärna läsa ordet, tala därom och tänka därpå. Men nu är ordet en Guds kraft som inte endast ger djävulen ett brännande sår, utan även utomordentligt styrker, tröstar och hjälper dig.

Och vad skall jag mera säga? Om jag skulle uppräkna all frukt och vinning, som Guds ord verkar, var skulle jag då ta tillräckligt tid och papper? Man kallar djävulen en tusenkonstnär, men vad skall man då kalla Guds ord, som förjagar och tillintetgör denne tusenkonstnär med all hans konst och makt? Det måste sannerligen vara något vida mer än hundratusen tusenkonstnärer.


Logos-mappen