3 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." - Mark. 16:15-16

Ordet evangelium betyder ingenting annat, än en ny, god och glad underrättelse, en lära och predikan, vilken förkunnar något, som man ogärna lyssnar till. Evangelium är en predikan om tron på Kristus, och vad denna tro innebär, nämligen, att den, som tror, han skall bli salig. Och var och en skall veta, att Kristus vill ha en sådan predikan förkunnad i sitt rike, och för att inte någon skall tvivla därpå eller vänta på något annat, så upprepar han detsamma ännu en gång och lägger ännu större vikt därpå genom denna negation då han säger: Men den, som inte tror skall bli fördömd.

Att tro är egentligen att hålla för sant och att av allt sitt hjärta lita på det, som säges om Kristus, evangelium och alla trons artiklar. De framhåller att han är oss sänd och given av Gud, och att han har lidit, dött, och uppfarit till himlen för att vi för hans skull av Gud skall få våra synders förlåtelse och evigt liv. Och för att tron så mycket fastare skall omfatta och behålla allt detta, så ger han oss i dopet detta synliga tecken, att Gud upptar oss och ger oss allt det, som förkunnas oss i evangelium.

Men till prästerna, som har ämbetet, säger han, att de utan vidare omständigheter skall predika vart de än kommer, och dessutom döpa. Sedan måste de överlämna åt Kristus att avgöra, vem som tror och vem som inte tror. Ty det står inte i prästens makt att göra salig eller fördöma, det är endast Kristus, han som är Herre över liv och död som kan göra det.


Logos-mappen