1 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Där Herrens Ande är, där är frihet. - 2 Kor. 3:17

Påven har handlat orätt då han velat tvinga och nödga människorna med sina stadgar. Ty hos ett kristet folk skall och kan inte finnas något tvång, och om man börjar att binda samvetet med yttre lagar, så försvinner tron och det kristna livet.

Ty de kristna måste ledas och regeras endast av Anden, så att de vet, att de genom tron redan äger allt, varigenom de blir saliga. De är inte skyldiga att göra något mera än att de tjänar nästan och hjälper honom med allt, vad de äger, såsom Kristus har hjälpt dem. Alla gärningar, som de gör, sker fritt och utan tvång, och utgår från ett glatt och villigt hjärta, som tackar, lovar och prisar Gud för de gåvor, som de har undfått av honom. Så skriver Paulus, 1 Tim. 1:9, att ingen lag är satt för de rättfärdiga, ty de gör allt vad Gud har befallt fritt och otvunget.

Sådana skall alla våra gärningar vara, så att de flyter fram av kärleken och åsyftar alla nästan, eftersom vi för oss själva inte behöver något för att bli fromma.


Logos-mappen