25 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. - Rom. 10:3

Vad er själ gör, ville jag gärna veta. Kanske den äntligen en gång blivit ledsen vid den egna rättfärdigheten och längtar efter Kristi rättfärdighet. Det är så många i våra dagar, ja de flesta, som av alla krafter vill vara rättfärdiga och fromma, men de vet ingenting om den rättfärdighet, som gäller inför Gud och som är oss så rikligen given i Kristus. De försöker fastmer att hos sig så länge verka gott, tills de menar sig bestå med förtjänst inför Gud.

Det är dock alldeles omöjligt. Ni har hittills haft den tanken och det har även jag, men nu kämpar jag mot denna villfarelse och har ännu inte blivit till fullo herre däröver. Därför, min käre broder, lär att känna Kristus den korsfäste, lär dig att tvivla på dig själv och lär dig att säga: Herre Jesus, du är min rättfärdighet, men jag är din synd.

Vakta er för att vara så rena, att ni inte längre vill vara syndare. Han har kommit från himlen, där han bodde bland rättfärdiga, för att han även skulle bo bland syndare. Betrakta noggrant denna kärlek, så skall er själ komma i åtnjutande av den ljuvaste tröst och frid.


Logos-mappen