20 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. - 1 Petr. 1:13

Den kristna tron är så beskaffad, att den med full tillit håller sig till Guds ord, litar helt därpå och går tryggt sin väg fram. Därför säger också Petrus: Då är ert sinnes länder omgjordade och er tro rätt, då ni litar på ordet, det må kosta vad det vill, gods, ära, kropp eller liv. Med dessa ord har han verkligen klart beskrivit den sanna och oskrymtade tron. Det får inte vara en lat eller sömnig tro, som endast är en dröm, utan ett levande och verksamt ting, så att vi med full förtröstan litar därpå och håller oss till ordet.

Gud give, att vi skulle tränga fram både genom lycka och olycka, det får sedan gå hur det vill. Till exempel då jag skall dö, måste jag allvarligt våga tro på Kristus, dristigt sträcka fram halsen och trotsande lita på Guds ord, som inte kan ljuga för mig. Här måste tron tränga rakt igenom, utan att låta sig förvillas under det att hon slår allt ur hågen som hon ser, hör eller känner. En sådan tro fordrar Petrus, en tro, som inte är endast tankar eller ord, utan som har en sådan kraft.

Den som tror på Kristus och håller sig till ordet, han äger Kristus med alla hans skatter, så att han blir herre över synd, död, djävul och helvete, samt är säker om det eviga livet. Denna skatt bärs fram till vår dörr och erbjuds oss utan någon vår åtgärd eller förtjänst, t.o.m. helt oväntat, utan att vi tänkt på den eller talat därom. Därför vill aposteln, att vi tryggt skall lita på denna skatt, ty Gud, som bjuder oss en sådan nåd, kan inte ljuga för oss.


Logos-mappen