14 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. - Hebr. 12:2

Det är väl det minsta av allt man kan fordra av oss, att vi inte för ett ögonblick glömmer vår Frälsares lidande och död, utan alltid tänker därpå och tackar honom för en så stor kärlek och välgärning. ---

Det skall man flitigt lägga märke till och år från år predika och ständigt upprepa, för att det skall inskrivas i människors hjärtan, så att de inte endast skall känna historien och veta, hur Kristus har lidit, utan att de också vet varför han har lidit samt vad som är orsaken till hans lidande och död och vad ändamålet därmed är. Om jag inte vet varför Jesaja, Johannes Döparen och många andra profeter och heliga har lidit, så betyder det inte så mycket. Vet jag det, så är det gott och väl, vet jag det inte, så är jag därför inte fördömd. Men därpå kommer det an, att jag vet vad, hur och varför Kristus har lidit. Vet jag inte det, så är jag fördömd och förlorad.

Varför har Kristus lidit? Fråga profeterna och apostlarna, och de svarar: "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jes. 53:5. "Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte." 1 Petr. 1:18-19. "Kristus led ju i ert ställe --- våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade." 1 Petr. 2:21,24. Vi har en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig, och han är försoningen för våra synder, men inte allenast för våra, utan ock för hela världens.

Här har du det tydligt och härligt framställt för dig, vad som är orsaken till vår käre Herres Jesu Kristi lidande och död och vad som är ändamålet därmed. Bli du vid det och låt dig inte ledas bort därifrån.


Logos-mappen