13 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jesus svarade: "Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla." - Joh.13:10

Vi har ett botemedel som har hjälpt oss ifrån synden och försonat oss med Gud, nämligen Jesu Kristi förtjänst, vilken är grundad i hans blod och lydnad. Denna hjälp är himmelsk och gudomlig, den är fullkomlig och övermåttan viktig. Endast denna hjälp har den kraften, att den kan bortta världens synder, som Johannes skriver: "Jesu Kristi, Guds Sons, blod renar oss från all synd".

Därför skall vi med en fast tro tillägna oss denna Herren Jesu Kristi betalning, vila trygga därpå och gärna låta oss nöja därmed. Vi skall låta oss nöja med den rening, som har skett genom Jesu Kristi blod på korset och som skänkts oss i dopet. Vi skall inte bjuda till att själva rena oss från våra synder, ty den som är gjord ren, han är ren och behöver inte bli det, utan han skall endast i ödmjukhet erkänna sina fel och i hela sin livstid ta avstånd från dem.

Den människa som i dopet en gång är renad och ändå försöker genom egen bättring dagligen bli ren på nytt, är inte endast långt skild från rätta förståelsen av evangelium, utan hon trampar också Jesu Kristi blod, sin tro, sitt dop och saligheten under fötterna. Likväl menar många, att de gör väl däri. När man driver hårt på, att vi skall betala för våra synder, vilket man väl skall göra så länge världen står, så skall vi säga: Mina synder vill jag i "Fader vår" överföra till Gud, ty Jesu Kristi blod har redan i dopet gjort mig ren från alla mina synder. Denna bekännelse mottar Gud gärna, ty därigenom äras Jesus Kristus allena.


Logos-mappen