11 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. - Gal. 5:24

Hela detta ställe om gärningarna visar, att de i sann mening troende inte är skrymtare. Må därför ingen bedraga sig själv. Alla de som hör Kristus till, säger aposteln, korsfäster sitt kött med dess fel och brister. Ty eftersom de heliga ännu inte helt och hållet har avklätt sig sitt syndiga kött, är de benägna till vrede, avund, otålighet, oskyskhet och dylika sinnesrörelser, vilka de likväl inte fullföljer, eftersom de korsfäster sitt kött med dess lidelser och begär, som Paulus säger.

Detta sker, då de inte endast kuvar köttets lättfärdighet med fastor och andra späkningar, utan i enlighet med Pauli ord härovan vandrar i ande, d.v.s. då de tar varning av Guds hotelser att strängt straffa synden och därigenom låter sig avskräckas från att synda, likaså då de rustar sig med Ordet, tron och bönen, så att de inte lyder köttets begärelser. Genom att på detta sätt göra motstånd mot köttet, naglar de det med dess lustar och begärelser fast vid korset. Fastän köttet lever och alltjämt rör på sig, kan det då inte fullfölja sin vilja, eftersom det till händer och fötter är fastnaglat vid korset.

Så länge de fromma lever här i världen, korsfäster de alltså sitt kött, det är, de känner visserligen dess begärelser, men de lyder dem inte. De har nämligen "iklätt sig hela Guds vapenrustning" (Ef. 6:11) och kämpar med tron, hoppet och Andens svärd mot köttet, som de med dessa vapen som ett slags spikar naglar vid korset, så att det även mot sin vilja tvingas att vara anden underdånigt. Då de sedermera dör, avkläder de sig helt och hållet detta kött, och då de uppväcks, skall de ha ett rent kött, utan lustar och begärelser.


Logos-mappen