10 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. - 1 Petr. 2:2-3

Det är inte nog med att vi en gång har hört evangelium, utan vi måste alltid driva det, så att vi tillväxer. Allt efter som tron är stark skall man sköta var och en och ge var och en föda. Men detta är inte sagt till dem, som inte har hört evangelium, de vet inte vad mjölk eller vin är. Därför tillägger han: då ni nu har smakat att Herren är god, såsom ville han säga: den som inte har smakat det, hans hjärta rör det inte, för honom är det inte ljuvligt. Men de som har prövat det, de umgås alltid med denna spis och detta ord, för dem är det ljuvligt och välsmakande.

Men att smaka det betyder, att jag av mitt hjärta tror att Kristus har skänkt sig själv åt mig och blivit min egen och att min synd och olycka nu tillhör honom och att hans liv tillhör mig. Då detta får komma in i hjärtat, då smakar det. Ty hur kan jag annat än ha glädje och fröjd därav. ---

Men den, vars hjärta det inte rör, kan inte glädjas däröver. Bäst smakar det dem som är i dödsnöd eller som plågas av ett dåligt samvete, där är hungern en god kock som man säger ---.

Ty hjärtat och samvetet kan inte höra något ljuvligare. Då det känner sitt elände, känner det begär därefter och känner lukten av steken på långt håll. Och det kan inte få nog därav. Därför säger Maria i sin lovsång: "Hungriga har han mättat med sitt goda". Men det smakar inte de förhärdade människorna, som lever i sin egen fromhet och bygger på sina egna gärningar och inte känner sin synd och ofärd.


Logos-mappen