5 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. - Matt. 29:39

Här lär vi den rätta formen för bön som vi bör bruka i anfäktning och nöd. Vår käre Herre Kristus ber, att hans Fader ville ta ifrån honom kalken, och hoppas, som den rätta enfödde Sonen på allt gott av Fadern. Likväl tillägger han dessa ord: inte som jag vill utan som du vill.

Gör även du så. Är du i anfäktning och lidande, så tänk därför inte att Gud är vred på dig, utan vänd dig till honom som ett barn till sin fader, anropa honom om hjälp och säg: Käre himmelske Fader, se hur det går mig här eller där, hjälp mig för din käre Sons Jesu Kristi skull, låt mig inte dö eller fördärvas i denna eller annan nöd! Till detta har Gud välbehag, han vill också att du och vi alla i och genom Kristus skall ha en sådan tillförsikt till honom i alla våra bekymmer, att vi i viss och fast förtröstan anropar honom som vår käre Fader och inte tvivlar på, att han för Kristi skull skall inte endast vara nådig mot oss, som mot sina kära barn, utan även att han skall ha ett hjärtligt medlidande med oss och gärna vill hjälpa oss.

Dock bör du ödmjuka dig och inte yrka så hårt på din vilja, utan lämna saken åt Gud.


Logos-mappen