4 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. - Jes. 53:4

Här grundlägger och upprättar profeten vår tros höga och nödvändiga artikel om rättfärdiggörelsen, nämligen att vi tror, att Kristus har blivit pinad och dödad för vår skull, som också Paulus säger: Kristus blev en förbannelse för oss. Ty det är inte nog, att du vet, att Kristus har lidit, utan du måste också veta nyttan därav. Du måste alltså tro, som profeten här betygar, att han har burit våra sjukdomar, att han inte för sin skull eller för sina synders, utan för vår skull lidit, d.v.s. att han burit all den plåga och sjukdom samt samlat och lagt på sig all den smärta, som vi arma syndare hade bort lida och bära.

Den som därför rätt förstår och vet detta språk, han har redan lärt summan och innehållet av hela kristendomen och vår tro. Ty ur denna rika och fulla brunn har aposteln Paulus hämtat sina många nåderika epistlar och tagit en stor mängd av saliga och trösterika språk. Därför har djävulen inte så mycket att skaffa med någon artikel som med denna för att han skall kunna tillintetgöra den. Ty han vet, att allt beror på den.

Det är inte en kristlig predikan, om du predikar Kristus endast på ett historiskt sätt, och stycke för stycke i din predikan berättar hans historia. Men då är det en kristlig predikan, om du lär och visar, att historien om Kristus syftar till att vara oss, som tror, nyttig till rättfärdighet och salighet. Du skall visa att han gjort allt inte sig själv utan oss till godo, efter Guds Faders vilja, samt att allt, som Kristus äger, är vårt. - Denna tro och gudskännedom (teologi) förorsakar, att vi älskar honom, lovar och förhärligar honom.


Logos-mappen