3 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade "Se Guds lamm, som tar bort världens synd. - Joh. 1:29

Då Johannes säger: "Se Guds Lamm, som tar bort världens synd", så är det en ganska kort predikan. Men ser man på dess innebörd, så finner man, att den innehåller ganska mycket, särskilt med avseende på frukten och nyttan av vår Herres, Kristi, lidande, då vi med troende hjärtan omfattar det.

Johannes kallar Kristus ett lamm, därför att han skulle bli ett offer. Offren i gamla testamentet var alla en förebild till det enda, rätta och eviga, vår Herres Kristi, offer, hans, som gav sitt liv för världens synd. Med detta enda ord visar oss Johannes, varför Kristus skulle lida.

Men han kallar honom inte endast ett lamm, utan Guds Lamm. Därmed lär han oss, att Kristus Jesus är ett sådant offer, som Gud själv förordnat, och endast till detta har Gud ett gott behag. Med detta ord, Guds Lamm, vill han uppväcka vår tro, att vi skall anta detta offer, varmed Gud i sin oändliga nåd och kärlek beslutat att hjälpa oss. Så skall vi då Gud själv bestämt detta offer, inte tvivla utan av hjärtat tro, att Kristus tar bort även våra synder.

Den som nu vill tänka och predika rätt om Kristi lidande, han skall inte endast predika, hur Kristus blev överlämnad åt hedningarna, bespottad, hudflängd, korsfäst. Detta är endast själva händelsen, om vilken man alltid skall predika, så att alla människor får veta om det. Men därmed är inte nog. Du skall även veta och tro, att Kristus lidit detta för dina synders skull, att Gud lagt dem på honom, och att han burit dem i lydnad för att du, när du känner dig vara en syndare, som förtjänat döden, inte skall förtvivla utan hämta tröst av vår Herres, Jesu Kristi, lidande och död för dina synder.

På detta sätt skall du ha nytta av hans lidande, så att inte endast ögonen fuktas av tårar, utan även ditt hjärta röres. Först av sorg, - då du ser, vilket förfärligt ont synden är, då hon inte kunde utplånas med något mindre, än ett så stort offer och Guds Sons död, - men sedan också av glädje, då detta offer är utgivet för dig för att du skall vara viss om, att Gud inte för dina synders skull vill fördöma dig, utan för sin Sons skull förlåter dig dina synder, upptar dig till nåd och ger dig det eviga livet som arv.


Logos-mappen