2 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. - Ps. 119:18

Detta skall du veta, att den heliga skrift är en bok, som gör alla människors vishet till dårskap, eftersom den ensam undervisar om evigt liv. Så bör du också misstro din egen insikt och ditt förstånd samt med sann ödmjukhet och verkligt allvar be Gud, att han skall genom sin käre Son ge dig sin helige Ande, som upplyser ditt förstånd och leder dig. Vidare bör du läsa bibeln med alvar och uppmärksamhet och noga betänka, vad den helige Andes mening är, i det du vaktar dig för att tröttna eller tänker, att du, då du en eller två gånger läst ordet, hört nog och förstår allt i grund. Annars blir du aldrig någon sann kristen, utan som en otidig frukt, som faller av, innan den blivit halvmogen. Slutligen bör du komma ihåg att anfäktning är den rätta prövostenen, som lär dig inte endast veta och förstå utan även låter dig erfara, hur rätt och sant, hur ljuvligt, mäktigt och fullt av tröst Guds ord är, en visdom över all visdom.

En brinnande sköld är Guds ord, därför att det är mera beprövat och renare än guld, som luttras i eld. Det förbrinner inte, förlorar inte heller något i värde, utan består, förblir och övervinner allt. Likaså övervinner den som tror Guds ord allt och är alltid trygg mot all olycka. Ty denna sköld fruktar inte för helvetets port, inte heller för djävulen, synden eller döden, utan helvetets portar fruktar för honom. Ty Guds ord förblir för evigt, det uppehåller och beskyddar också alla som förtröstar därpå. Utan Guds ord har djävulen vunnit sitt spel, ty ingen kan stå emot eller värja sig för honom utan Guds ord.

Den som griper till det och tror fast därpå, han har vunnit. Därför skall vi inte glömma det gudomliga ordet, långt mindre förakta det. Djävulen arbetar ju på att få det dithän.


Logos-mappen