31 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jag ber att de alla skall vara ett. - Joh. 17:21

Den som genom apostlarnas ord kommit till tro, honom skall det för Kristi skull och i kraft av denna bön tillsägas, att han skall vara ett bröd, en kropp med hela kristenheten, så att vad ont eller gott som vederfars honom som lem i denna kropp, det skall bli till väl eller ve för hela kroppen. Inte endast en eller två heliga, nej, alla profeter, martyrer, apostlar, alla kristna på jorden och i himlen hos Gud, de lider och segrar, de kämpar, hjälper, skyddar och räddar för hans räkning, och de står i en sådan kärlekens växelverkan med honom, att de alla bär hans brist, lidande och betryck, under det att han däremot får del av alla deras gåvor, deras glädje och tröst.

Hur skulle nu någon kunna önska något saligare, än att han kommer in i denna gemenskap, detta broderskap, och att han skulle bli en lem i denna kropp, som är kristenheten på jorden? Ty vem vill göra den som har sådana förmåner något ont eller någon skada. Han vet ju, att om han än råkar ut för det minsta lidande, så måste både himmel och jord, alla änglar och alla heliga ropa och skria. Om han angrips av någon synd, som vill förskräcka, såra och nedtrycka hans samvete och hota honom med djävul, död och helvete, så säger Gud med hela hopen av sina utvalda: Synd, lämna honom i fred, död, uppsluka honom inte, helvete förgrip dig inte på honom.

Men här krävs tro, ty det ser helt annorlunda ut för världens och förnuftets ögon, ja, just motsatsen härtill är vad vi ser.


Logos-mappen