26 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. - 1 Kor. 11:19

Det väsentliga och allvarliga i denna klagovisa är, att vi inte hoppas på någon ro eller något slut på klagovisorna, så länge Kristus och Belial inte kan förlikas (2 Kor. 6: 15). Ett släkte går, och ett annat kommer. Om en sekt dör ut, uppstår genast en ny, ty djävulen sover inte och slumrar inte. Jag, som redan varit tjugo år i Kristi tjänst, kan sannerligen, fastän jag ingenting är, intyga, att jag anfallits av mer än tjugo sekter, av vilka några helt och hållet försvunnit, medan andra ännu rör sig, liksom då det rycker i döende insekters vingar.

Om ordets tjänare vill befinnas trogna på Kristi dag, bör de alltså vara vissa om att den helige Paulus inte talat fåfängt eller profeterat i vädret, då han sagt: Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. (1 Kor. 11:19). En Kristi tjänare bör veta, menar jag, att så länge han lär rent om Kristus, skall det inte ens bland våra egna anhängare fattas förvända människor, som försöker vilseleda församlingen. Och han bör stärka sig med den tröstegrunden, att det inte kan finnas frid mellan Kristus och Belial, mellan ormens säd och kvinnans säd. Ja, han bör glädja sig över att han är tvungen att möta sekter och upprorsandar, som oavbrutet följer på varandra.

Ty vår ära ligger i vårt samvetes vittnesbörd om att vi kämpar för kvinnans säd mot ormens säd. Denna må väl stinga oss i hälen och inte upphöra därmed. Vi å vår sida skall inte upphöra med att söndertrampa hans huvud genom Kristus, hans egentliga förtrampare, vilken är välsignad i evighet.


Logos-mappen