25 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. - Upp. 1:5, 6

De trogna är rätta kungar. De bär ändå inte en gyllene krona på sitt huvud, de har inte en spira i handen, de går inte klädda i siden, sammet eller gyllene dräkt eller purpur, utan vad mycket härligare är: de är herrar över död, djävul, helvete och all olycka. För dem är smälek en ära, helvetet ett himmelrike, döden liv, djävulen ett åkerspöke, synden rättfärdighet, olyckan lycka, armod rikedom, o.s.v., ty de är herrar över allt detta och frågar efter intet, eftersom de är Guds egendom och har Gud till en vän, ja, han är för dem en kär Fader, hos vilken de finner rikedom, stora skatter, alla gåvor och fullhet. Därför kan varken synd, död, djävul, hunger, törst, köld, hetta, svärd eller någon annan olycka skada dem.

Ja, i allt detta övervinner de rikligt och finner i allt motsatsen: i armodet rikedom, i synden rättfärdighet, i smäleken stor ära, i hunger och törst all fullhet. Ty Kristi blod, död och uppståndelse är mera än hela världens synd.

När vi behåller detta smycke och ikläder oss i Guds Sons död samt övertäcker oss med hans uppståndelse, när vi fasthåller och inte överger detta, då är vår rättfärdighet så stor, att alla våra synder de må ha vad namn som helst, är som en liten gnista och vår rättfärdighet i Kristus som ett stort hav. Vår död är då mycket ringare än en sömn eller dröm. Dessutom är skammen, att vi begravas så orena och stinkande, borttagen genom Jesu Kristi uppståndelse. Genom denna uppståndelse är vår skam så smyckad, att solen förbleknar, när den lyser på den, och de kära änglarna kan inte nog betrakta detta.


Logos-mappen