22 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. - Gal. 5:18

Med dessa ord: "Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen" går det utmärkt att trösta sig själv och andra i svåra anfäktelser. Det förekommer nämligen ofta, att en människa anfäktas så av vrede, hat, otålighet, okyskhet, svårmodsande eller annan köttets begärelse, att hon absolut inte kan göra sig fri från frestelsen, hur gärna hon än ville.

Vad skall hon då göra? Skall hon förtvivla för den skull? Nej, utan hon skall säga så här: Nu kämpar och rasar ditt kött mot Anden. Låt det rasa så länge det vill. Giv det bara inte ditt bifall, utan vandra i ande och låt dig drivas av ande, så att du inte gör vad det har begärelse till. - Den som gör så är fri från lagen. Den anklagar och förskräcker, men förgäves. När köttet så strider mot Anden är det bäst av allt att ha Ordet för ögonen och ur detsamma söka Andens tröst.

Med sitt tal om kampen mellan köttet och Anden lär Paulus oss, att de försonade eller helgonen inte kan föra till fullbordan det som anden vill. Anden vill nämligen gärna vara helt ren, men det med densamma förenade köttet tillåter det inte. Likväl är och blir de frälsta genom syndernas förlåtelse, som är i Kristus. Vidare, eftersom de vandrar i ande och drivs av ande, är de inte under lagen, det betyder, lagen kan inte anklaga och förskräcka dem, och även om den försöker, kan den ändå inte driva dem till förtvivlan.


Logos-mappen