20 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. - Ps. 33:3

En av Guds skönaste och härligaste gåvor är musiken. Satan är en stor fiende till musiken, med vilken man fördriver många anfäktningar och onda tankar. Djävulen uthärdar den inte. Musiken hör till det bästa i konsten. Noterna göra texten levande. Musiken födriver sorgbundenhetens ande, såsom man ser hos konung Saul.

Musiken är den bästa vederkvickelse för en bedrövad människa, varigenom hjärtat åter blir tillfreds, vederkvickt och uppfriskat. Musiken är en skön, härlig Guds gåva och står teologin nära. Jag skulle inte vilja byta ut min ringa musik mot något i världen. Ungdomen skall man alltid öva i denna konst, ty den danar välartade, dugliga människor.

"Sjungen Herren en ny sång." Ty Gud har gjort vårt hjärta och vårt mod glatt genom sin käre Son, som han har utgivit för oss till frälsning från synd, död och djävul. Den som tror detta med allvar, han kan inte annat, han måste med glädje och lust sjunga och tala därom, för att också andra skall få höra det och börja tro. Men den som inte vill sjunga och tala därom, han visar därmed tydligt, att han inte tror det och att han inte hör till det nya, glada testamentet utan i stället hör till det gamla, värdsliga, olustiga förordnandet.


Logos-mappen