19 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. - 1 Petr. 5:8

Här ger han oss en varning och vill öppna våra ögon. Och det skulle vara värt, att detta språk skulle skrivas med gyllene bokstäver. Härav ser du, vad detta liv är och hur det beskrivs. Vi borde i sanning alltid önska att vi redan skulle vara döda. Vi är här i djävulens rike, alldeles som om en pilgrim skulle komma till ett härbärge och visste att det är fullt med rövare. Om han skulle nödgas gå dit, så skulle han nog utrusta sig, han skulle så mycket som möjligt vara på sin vakt och inte skulle han sova mycket.

På samma sätt är vi också nu i världen, där den onda anden är furste. Han har människornas hjärtan i sitt våld och gör med dem vad han vill. Det är förskräckligt, om vi riktigt tänker på denna sak. Därför vill Petrus varna oss, så att vi skulle vara på vår vakt. Han gör det som en trogen tjänare, som vet hur allt sker här. Han säger därför: Var nyktra. Ty de, som i mat och dryck är fullkomliga svin, de är inte dugliga till något gott. Därför skall vi hålla denna skatt ständigt hos oss.

Och vaken - säger han - inte endast på andligt sätt, utan också lekamligt. Ty en lat kropp, som gärna sover, sedan han ätit och druckit sig full, förmår inte göra något motstånd mot djävulen, eftersom det är svårt t.o.m. för dem, som har tron och anden.


Logos-mappen