14 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. - Matt. 25:10

Tron uträttar inte endast så mycket, att själen blir lik det gudomliga ordet, full av nåd, fri och salig, utan tron förenar jämväl själen med Kristus som en brud med sin brudgum. Därav följer äktenskap, såsom Paulus säger: att Kristus och själen blir en kropp samt att varderas egendom, lycka och olycka och allting blir gemensamma. Vad Kristus har, blir den troende själens eget, och vad själen har, det blir Kristi eget. Nu har Kristus allt gott och all salighet, detta får då själen till egendom. Men själen har fördärv och alla synder hos sig, dessa blir då åter Kristi egna.

Är nu inte detta ett saligt bröllop, då den rike, ädle, fromme brudgummen Kristus tar till äkta den arma, föraktade, onda synderskan, befriar henne från allt ont och pryder henne med allt gott? Så är det då inte möjligt, att synderna skulle fördöma henne, ty de ligger nu på Kristus och är uppslukade i honom. Ja, hon har i denne sin brudgum en så rik rättfärdighet, att hon nog skulle kunna bestå mot alla synder, om de verkligen skulle ligga på henne.

Därom yttrar Paulus, 1 Kor. 15:57: Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus; i vilken synden och döden är uppslukade.


Logos-mappen