13 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. - Rom. 10:10

När nu människan har genom buden lärt känna sin oförmåga, så att hon råkar i ångest över, hur hon skall fullgöra budet, eftersom budet ju måste uppfyllas, om hon inte skall bli fördömd, då är hon rätt förödmjukad och tillintetgjord i sina ögon och finner hos sig inget, varmed hon kunde bli from.

Så kommer det andra ordet, det gudomliga löftet och tillsägelsen, som lyder så: vill du uppfylla alla bud och bli fri från dina synder och onda begär, som buden yrkar och fordrar, tro då på Kristus, i vilken jag tillsäger dig all nåd, rättfärdighet, frid och frihet. Tror du, så har du det, tror du inte, så har du det inte.

Ty det som är dig omöjligt med alla lagens gärningar, som är många och ändå till ingen nytta, det blir dig lätt och behändigt genom tron. Ty jag har kort om gott sammanfattat allting i tron, så att den, som har tron, skall ha allting och bli salig, men den som inte har tron, han skall inget ha.


Logos-mappen