12 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. - Ef. 4:8

Detta är inte någon predikan för kött och blod, så att de skulle få göra vad de vill. Herren Kristi himmelsfärd tjänar till att synden blir tillfångatagen och att den eviga döden inte kan leda oss i sitt band eller behålla oss fångna. Kristus vill inte genom sin himmelsfärd och trospredikan göra de kristna till lata skojare, som säger: Nu vill vi leva som oss lyster, vi vill inte göra något gott, utan vi vill förbli syndare och följa synden som dess trälar och fångar. De som säger så har inte rätt förstått predikan om tron. Ty om du rätt tror på Kristus, så tror du även att han farit upp i höjden och fångat fängelset, d.v.s. synden.

Men hur har han fångat synden? Jo, så att den inte mera skall kunna förskräcka och anklaga dig inför Gud. Ja, så att om nu synden ännu vill anklaga dig, så vågar du slå den på kinden och säga: synd, jag bryr mig inte om din anklagelse, ty jag tror på honom, som sitter på Guds högra sida i höjden och som tagit dig till fånga. Jag vet inte om någon annan synd än om en fångad synd, som inför Gud är dömd och fördömd. - Du vill visst gärna driva mig in i sorg, förtvivlan, övermod, och avgudadyrkan m.m., men du har ingen rätt till mig, du är en fånge, det är slut med ditt tyranni, ditt herravälde har fått en ände.

På samma sätt har han tillfångatagit din synd, så att den inte mera skall reta och locka dig, och om den också lockar dig, så behöver du inte följa den eller låta den råda. Du kan säga: Du är visserligen, du synd, söt och hal och vill att jag skall göra vad ont är, att jag skall vara stolt och högfärdig, hata och hysa avund, vara girig o.s.v., men jag vill inte följa dig, utan jag trampar dig under mina fötter. Jag vill vara saktmodig, ödmjuk, tålig, vänlig, god och mild.


Logos-mappen