11 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. - 2 Petr. 2:1

Se, hur träffande Petrus säger: De till och med förnekar den Herre, som har köpt dem. De borde vara honom underdåniga som under en husbonde, vars egna de är. Fastän de nog tror, att han är den Herre, som har köpt hela världen med sitt blod, så tror de ändå inte att de själva är köpta och att han är deras Herre. De säger, att han nog köpt och återlöst dem, men att det inte därmed är nog, utan att man först måste med egna gärningar försona och gottgöra synden.

Därtill säger vi: Om du själv tar bort synden och utplånar den, vad har då Kristus gjort? Du kan inte göra två Kristus, som borttar synden. Han ensam bör och vill vara den, som borttar synden. Om det är sant, så vågar jag inte själv utplåna synden. Men gör jag det, så kan jag inte säga eller tro, att han utplånar den. Det skulle vara att förneka Kristus. Ty om de anser Kristus vara Herre, så förnekar de ändå att han köpt dem. De tror väl, att han sitter däruppe i himmelen och är en Herre. Men att hans egentliga verk är att bortta synden förnekar de och tillskriver det sina egna gärningar. De ger honom ingenting annat än namnet och titeln, men hans verk, hans kraft och hans ämbete vill de inte ta till sig. Därför har Kristus rätt sagt: Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.


Logos-mappen