7 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. - 1 Petr. 1:6

Om du är en kristen och väntar på arvet eller saligheten, så måste du hålla dig endast till denna sak och hålla allt som finnes på jorden som ett ringa ting, och bekänna, att allt världsligt förnuft, vishet och helighet är betydelselöst. Men detta kan världen inte tåla. Därför måste du vara beredd på, att man fördömer och förföljer dig.

Så sammanfattar Petrus tron, hoppet och det heliga korset, ty de följer på varandra.
Och här ger han oss också en tröst, då vi lider och blir förföljda. Bedrövelsen skall vara blott en kort tid. sedan skall ni fröjda er, ty saligheten är redan beredd för er, var därför tåliga i edra lidanden.

Detta är även en rätt kristlig tröst, inte någon mänsklig läras tröst, som endast söker hjälp för utvärtes olycka. Jag talar inte om en lekamlig tröst (säger Petrus). Det gör ingenting, om ni också till det yttre måste lida olycka, gå blott friskt framåt, var ståndaktiga, tänk inte hur ni skall bli fria från olyckan, utan tänk så: Mitt arv är redan färdigt och tillgängligt, det är fråga blott om en kort tid, lidandet måste snart upphöra. Då skall den timliga trösten avlägsnas, och i stället följer den eviga trösten, som vi har i Gud.


Logos-mappen