5 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. - Rom. 8:1

De heliga måste visserligen strida mot djävulen och kämpa med döden. Det bästa vapnet i den kampen är helgonens sång. Därför bör man lära sig den.

Man skall förneka sig själv och hålla fast vid Guds högra hand. Det blir en stor missräkning för djävulen. Han finner nämligen bara halmen att tröska på, då jag kan säga: Jag är ingenting, men Herren skall vara all min makt. När jag gör detta, är jag helt och hållet utblottad på mitt eget, och jag kan säga: Vad söker du, djävul. Söker du goda verk? Vill du klandra min helighet inför Gud? Jag har ingen sådan. Söker du mig för att anklaga mig för mina synder? Jag har inte heller sådana. Här är Herrens makt. Den må du anklaga. Jag vet av varken synd eller helighet hos mig.

Vad skall nu djävulen göra, när han finner en så utblottad själ, att den inte vill stå till svars för honom varken för synd eller rättfärdighet? Slutar du upp med denna sång, så att djävulen får gripa dig i dina synder eller dina goda gärningar och så att du hör på honom och tror honom, då skall han så förvandla dig som han vill ha dig, så att du glömmer Gud och förlorar Guds högra hand, ja allt.


Logos-mappen