3 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. - Gal. 5:14

Sedan Paulus lagt grunden till den kristna läran, brukar han "bygga på denna grund med guld, silver och dyrbara stenar" (1 Kor. 3:12). Men någon annan grund finns inte, säger han i föregående vers, än Jesus Kristus själv eller Kristi rättfärdighet. På denna grund bygger han nu med goda gärningar, verkligt goda gärningar, vilka han sammanfattar i det korta budet: "Du skall älska din nästa såsom dig själv" -.

De falska profeterna försvarade ju häftigt gärningarna, men de lärde inte och krävde inte kärlekens gärningar, att de kristna skulle älska varandra inbördes, att de skulle vara beredda att hjälpa nästan i alla förekommande behov, inte endast med sin förmögenhet, utan också med hela sin kropp, med tunga, hand, hjärta och alla krafter, utan de krävde endast att omskärelsen skulle iakttagas, att man skulle hålla dagar och månader m.m. --

På samma sätt svävar också våra dagars sekterister i det blå med sin lära om goda gärningar. Alltså måste de nödvändigtvis lära svärmiska och vidskepliga gärningar. De har tagit bort Kristus, huggit ned trädet och rivit upp grunden, och därför bygger de på sanden, och de har inget annat att bygga med än trä, hö och strå. De kan nog låtsas kärlek och ödmjukhet, men de älskar inte i gärning och i sanning, utan endast med ord och med tungan. (Joh. 3:18) De låtsas också stor helighet, och med denna låtsade helighet lurar de människor till att anse deras gärningar vara lysande och Gud välbehagliga. Men om man ställer dem under Ordets ljus, finner man dem vara rena bagateller, ett sysslande med löjliga obetydligheter som endast har avseende på platser, tider, kläder, hänsynstagande till samhällsställning m.m.

Därför är det nödvändigt att gudfruktiga lärare flitigt driver läran om gärningar lika omsorgsfullt som läran om tron. Satan är nämligen fiende till vardera och gör häftigt motstånd på båda områdena. Först måste emellertid tron planteras, ty utan den är det omöjligt att förstå, vad en god gärning är och vad som behagar Gud.


Logos-mappen