21 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. - Matt. 12:33

Nu är det uppenbart, att inte frukterna bär trädet, liksom träden inte heller växer på frukterna, utan tvärtom bär träden frukterna, och frukterna växer på träden. Såsom nu träden måste finnas till först, och frukterna inte kan göra trädet till gott eller ont, utan trädet gör frukterna till vad de är, så måste människan till sin person vara from eller ond, innan hon kan göra goda eller onda gärningar, och hennes gärningar gör inte henne god eller ond, utan hon gör själv goda eller onda gärningar.

Något liknande ser vi även i alla hantverk. Ett gott eller dåligt hus gör inte en god eller dålig timmerman, utan en god eller dålig timmerman gör ett gott eller dåligt hus. Inget verk gör sin mästare sådan som verket är, utan sådan mästaren är, sådant blir också hans verk. Så förhåller det sig även med människans gärningar: som det är med henne ifråga om tro eller otro, så är också hennes gärningar därefter goda eller onda. Och inte tvärtom, att människan efter sina gärningars beskaffenhet är from eller troende. Nej, lika litet som gärningarna kan göra en troende, lika litet gör de en människa from eller rättfärdig. Men såsom tron gör en människa from och rättfärdig, så gör den också goda gärningar.


Logos-mappen