20 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. - Ef. 4:28

De som lever i lättja går inte på Guds vägar, utan på djävulens eftersom de inte håller sig till Guds ordning. Ty Gud har befallt att vi skall arbeta.

I paradiset hade människan fått veta, att hon inte var skapad till sysslolöshet utan till arbete, även om hon inte skulle ha fallit i synd.

De som fruktar Gud, arbetar med lätt och glatt hjärta, ty de känner Guds bud och vilja. Den fromma, kristna bonden ser orden: "Lycklig är du, du har det gott!" skrivna på sin vagn och sin plog och arbetaren på sina verktyg. Men världen vänder det så: Du är eländig, och det går dig illa, eftersom du ännu måste slita och släpa. Lyckliga är de som lever sysslolösa och som utan arbete har allt som de behöver.

När Kristus en gång ville ge Petrus och de andra apostlarna en gåva, så lät han inte - vilket han nog hade kunnat göra - fiskarna av sig själv hoppa in i båten utan apostlarnas arbete och utan deras nät, utan han befallde dem att kasta ut näten på djupet. D.v.s. han befallde dem att hålla sig till det arbete de kunde och hade lärt och var vana att utföra. Härav kan vi lära två saker: först och främst, att Gud inte vill ge oss något utan att vi arbetar och sedan att det som vi får inte kommer av vårt arbete utan allenast genom Guds välsignelse. Ditt arbete skall du därför utföra, men du skall inte förlita dig på det som du uträttar.


Logos-mappen