19 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ingen kommer till Fadern utom genom mig. - Joh. 14:6

Den som på ett rätt sätt vill lära känna Fadern och komma till honom, han skall först komma till Kristus och lära känna honom. Och han skall lära känna honom på detta sätt:

Kristus är Guds Son samt allsmäktig och evig Gud. Han har blivit människa för vår skull, han har gått in under lagen för att förlossa oss från lagen, han har låtit sig korsfästas, han har dött på korset för att betala våra skulder och han har uppstått från de döda för att han skulle bereda oss en väg till evigt liv samt för att hjälpa oss från den eviga döden. Han sitter nu på Guds högra sida och manar gott för oss, han ger oss sin Helige Ande och genom den regerar han och leder oss och bevarar oss trogeet under alla anfäktelser och djävulens anfall. Detta är att rätt känna Kristus.

När denna kännedom är riktigt rotad i hjärtat, då kan du fatta mod och stiga upp till himlen och fråga dig: Hurudant månne nu Faderns hjärtelag är, då hans Son har uträttat allt detta enligt hans vilja och befallning? Inte sant, ditt förnuft måste erkänna, att Gud, då han inte skonat sin Son utan utgivit honom för oss, inte heller kan mena illa med oss. Eftersom han använt det allra bästa medel för att rädda oss till livet, vill han inte heller att vi skall gå förlorade.


Logos-mappen