17 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe. - 1 Petr. 3:18

Här framställer Petrus igen för oss Herren Kristus som ett exempel, när han vittnar om Kristi lidande för att vi alla skall följa hans exempel så att han inte skall vara tvungen framställa en förebild för varje särskilt stånd. Ty såsom Kristi förebild i församlingen är ställd inför varje enskild församlingsmedlem, för att var och en, vem han än är, skall i hela livet följa den. Han vill således säga:

Kristus är rättfärdig och har även för sina goda gärningar lidit för oss, som var orättfärdiga. Men han sökte inte korset, utan väntade intill dess att det var Guds vilja att han skulle dricka kalken. Han skall vara vår förebild, som vi följer.

Men han säger här egentligen: Kristus själv led ju en gång döden för synder, det är, Kristus har burit många synder på sig, men det är inte så att han lidit särskilt för varje enskild synd, utan han har en gång för alla gjort tillräckligt för alla. På detta sätt har han tagit deras synder, som kommer till honom och tror på honom. De är fria från döden, såsom han är fri.

Rättfärdig för orättfärdiga, säger aposteln. Han vill liksom säga: Mycket mera bör vi lida, eftersom vi dör för den rättfärdige, som inte har synd. Men han har dött för de orättfärdiga, för våra synders skull.


Logos-mappen