15 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


När Hjälparen kommer --- skall han vittna om mig. - Joh. 15:26

Utan den Helige Andes vittnesbörd om Kristus finns ingen varaktig tröst. Därför borde man skriva dessa ord om mig med stora bokstäver och noga ge akt på dem. Ty genom dem kan vi vara vissa om att den Helige Ande inte kommer med någon annan lära än Kristi, att han varken predikar Mose eller något annat för att trösta samvetena. Skall samvetena bli lugnade, då måste man predika endast och allenast om Kristus, om hans död och uppståndelse. Endast denna predikan skänker tröst.

Däremot förmår inte predikningar om lagen, goda gärningar eller heligt liv, som anbefalles av Gud eller människor, trösta människorna, utan gör dem endast ängsliga och förskräckta. Ty Gud själv är, om man vill förhandla med honom utan Kristus, en förfärlig Gud, hos vilken man sannerligen inte finner någon tröst utan idel vrede och onåd. Men den som predikar Kristus, han förkunnar den rätta trösten, och det är omöjligt, att hjärtat inte skulle glädja sig och bli tröstat.

Därför beror allt därpå att man med visshet omfattar och fasthåller denna tröst och säger: jag tror på Jesus Kristus, som har gått i döden för mig. Jag vet, att den Helige Ande, som kallas vittne och tröstare, för att trösta och uppmuntra alla bedrövade inte predikar om någon annan än om Kristus. Därvid vill jag förbli och inte hålla mig till någon annan tröst. Ty om det skulle finnas en bättre och vissare tröst än denna, så skulle den Helige Ande visseligen skänka mig den. Men den Helige Ande har inte annat att göra än att vittna om Kristus.


Logos-mappen