14 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. - Joh. 7:38

Den som kommer till Kristus skall han bearbeta så, att han inte endast för sin egen person blir uppmuntrad och får sin törst släckt, utan han vill också göra honom till en levande källa. Han vill ge honom den Helige Ande och gåvor, så att han får inflytande på andra människor, kan ge dem att dricka, tröstar och stärker många andra, såsom han själv har blivit hjälpt genom Kristus. 2 Kor. 1. Således vill Kristus av den människa som kommer till honom göra något annat än det som Moses och lagen kan göra. Lagen endast förskräcker samvetet och uppväcker dess törst. Och sedan lagen en gång uppväckt själens törst, fortsätter den sitt uppväckande arbete, men kan inte släcka törsten.

Men Kristus och evangelium åstadkommer motsatsen. Han upphör inte att trösta. Och han ger dig inte endast att dricka, utan genom dig släcker han även den törst, som lagen har åstadkommit hos andra människor. Och ju längre man predikar evangelium, desto rikligare blir törsten släckt och så mycket bättre smakar det de törstiga.

Den som tror på Kristus får alltså sin törst släckt och en sådan människa kan således också släcka törsten hos andra och stärka dem. Ja om också hela världen skulle stå framför henne, så skulle hon ha ord nog, med vilka hon skulle kunna trösta dem alla. Detta avser Herren här, då han framhåller, att han inte skall låta de sina dricka något litet, utan att de skall få hela strömmar av levande vatten. Och dessa strömmar skall vara överfulla med makt och rikedom för dem som törstar.

Alltså kan en from kristen människa så trösta var och en som plågas av sin synd att hon tar bort synden. Hur stora och många de än är, blåser hon ändå bort dem med ett enda ord ur skriften. Och om döden nalkas kan hon trösta så, att man inte fruktar för döden. Och detta kommer sig därav att de med ett ord eller tröstespråk kan förjaga och bortdriva synd och död.


Logos-mappen