12 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


"Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana." - Mark. 10:14

Du säger: barnens förstånd har ännu inte vaknat, och därför kan de inte tro. Säg mig, är det kristligt att så efter vårt tycke döma Guds verk? Tänk, om du genom ditt förstånd redan kommit bort från tron, under det att barnen genom sitt förstånd kommit till tron? Vad hjälper dig ditt förstånd i de ting, som angår tron och Guds Ord? Det spjärnar ju tvärtom emot tron och ordet samt hindrar många från att komma till dessa.

Nej, först måste förnuftsvisheten göras blind, så att människan dödar förnuftet och blir en dåre, ja, så oförnuftig och oförståndig som ett spädbarn, om hon annars skall komma till tro och undfå Guds nåd, såsom Kristus säger i Matt. 18:3. Vad förstånd hade väl barnen, som Kristus tog upp i sin famn? Varifrån hade de fått denna tro, som gjorde dem till himmelrikets barn?

- Just därför att deras förstånd ännu inte utvecklats, har de mycket lättare att komma till tro än de gamla och förståndiga, vilkas förstånd alltid är dem till ett hinder, så att de i sin storhet inte kan komma igenom den trånga dörren.


Logos-mappen