9 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." - Luk. 10:27

Detta bud kräver människans hela hjärta och all hennes tillförsikt, som skall rikta sig på Gud och ingen annan. Ty att ha en Gud - det kan du noga lära härav - betyder inte, att man kan ta i honom och fatta om honom med händerna eller stoppa honom i en pung eller innesluta honom i en kista. Utan det är att fatta honom, när man med hjärtat griper om honom och håller fast vid honom.

Men att med hjärtat hålla fast vid honom, det är ingenting annat än att man helt sätter sin lit till honom. Därför vill han vända oss bort ifrån allt annat, och dra oss till sig, han är det enda, eviga goda. Han vill liksom säga: vad du förut har sökt hos helgonen eller väntat av mammon eller av någon annan, detta allt skall du hoppas få av mig och du måste anse mig för den, som vill hjälpa dig med allt gott.

Här ser du, vad den rätta dyrkan och gudstjänsten innebär, den gudstjänst som behagar Gud och som han t.o.m. under hot om evig vrede befaller dig. Han vill nämligen att du inte skall veta av någon annan tröst än den som han ger, han vill att du inte heller skall låta dig slitas från denna förtröstan, utan för dess skull våga avstå från allt som finns på jorden.


Logos-mappen