6 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. - Gal. 5:17

Med dessa satser tröstar han de anfäktade, som om han sade: Ni kan omöjligt i allt följa Andens ledning utan att känna av eller hindras av köttet. Nej, köttet kommer att hindra er så, att ni inte kan göra vad ni gärna skulle vilja. Det är då nog att ni gör motstånd mot köttet, så att ni inte gör vad det har begärelse till. d.v.s. att ni följer Anden, inte köttet, som lätt blir otåligt, vill hämnas, knorrar, hatar, biter o.s.v.

Därför då någon känner denna köttets strid, skall han inte för den sakens skull fälla modet, utan han skall göra motstånd i Anden och säga: Jag är en syndare och jag får känna av min synd, eftersom jag ännu inte är befriad från mitt kött, i vilket synden finns kvar, så länge det lever. Men jag skall lyda Anden, inte köttet, d.v.s. jag skall i tro och hopp gripa om Kristus och styrka mig med hans ord. Det skall ge mig kraft, så att jag inte gör vad köttet har begärelse till.

Det är till stor fördel för de fromma att ha lärt och övertänkt denna Pauli lära väl, ty den skänker de anfäktade en underbar tröst. Som munk ansåg jag, att det var ute med min frälsning, så snart jag någon gång kände köttets begärelse, det är, onda rörelser, frestelse till okyskhet, vrede, hat eller avund mot någon broder. Jag försökte många botemedel, jag biktade dagligen, men jag blev inte bättre, ty köttets begärelse kom ständigt tillbaka, och därför kunde jäg inte få ro. - - -

Om jag då rätt hade förstått denna vers hos Paulus, skulle jag inte ha plågat mig till den grad, utan jag hade tänkt som jag nu brukar göra: Martin, du kommer inte att bli helt fri från synd, ty du har ännu köttet, och därför måste du känna dess strid enligt Pauli ord: "Köttet har begärelse mot Anden". Förtvivla alltså inte utan kämpa för att inte göra vad köttet har begärelse till, så är du inte under lagen.


Logos-mappen