3 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. - Joh. 1:12

Här hör vi, vilken stor makt och härlighet, vilken outsäglig och evig skatt Guds Son genom sin ankomst i köttet har berett dem, som mottar honom, som tror på honom och håller honom för den man, som Gud sände för att hjälpa världen. Han skall ge makt och rätt att bli Guds barn åt alla dem, som tror på hans namn.

Om vi nu tror, att han är Faderns eviga ord, genom vilket allt är gjort, vidare att han är livet och människornas ljus och Guds Lamm, som bär världens synd, tar bort den och kastar den i havets djup, om vi tillika anropar honom i allehanda nöd, tackar och lovar honom för hans outsägliga nåd och välgärningar, då blir vi förda till denna stora härlighet. Då är denna underbara rättighet oss tillerkänd, denna härliga makt och rättighet oss skänkt, att vi har en nådig Fader i himlen, ja, att vi är hans kära barn och arvingar till alla hans eviga himmelska ägodelar.

Så är det då vår tröst, att den som tror på Kristus kan vara säker på, att han är en Guds arvinge, att han inte är enbart en tjänare eller tjänarinna utan ett barn, som är arvinge till alla ägodelarna. Paulus säger: Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Rom. 8:17.


Logos-mappen