2 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Det är detta ord som har förkunnats för er. - 1 Petr. 1:25

Han vill liksom säga: Ni behöver inte öppna era ögon vidöppna, då ni kommer till Guds ord. Ni har det redan inför era ögon; det är det ord, som vi predikar. Därmed kan du dämpa alla onda lustar.

Du behöver inte hämta det långt ifrån, inte göra något annat än motta det, då det predikas. Ty det är så nära, att vi kan höra det, såsom också Mose säger i 5 Mos. 30: "Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det."

Det är snart uttalat och hört, men när det får komma in i hjärtat, så kan det inte dö eller förgås, det låter inte heller dig dö, så länge du håller fast vid ordet, så länge bär det dig. När jag hör, att Jesus Kristus har dött, borttagit min synd och förvärvat mig himlen samt skänkt mig allt, vad han har, då hör jag evangelium. Ordet har snart försvunnit, då det predikas, men om det faller i hjärtat och mottas i tro, då kan det aldrig någonsin förgå.

Denna sanning kan ingen skapad varelse göra om intet, helvetets avgrund förmår ingenting däremot. Och om jag också redan skulle befinna mig i Satans käftar, kan jag blott gripa ordet, så måste jag på nytt lösas därur och bevaras, såsom ordet säger. Därför säger han också: Ni behöver inte vänta på något annat än det som vi har predikat.


Logos-mappen