31 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar. - 1 Petr. 1:17

Här uppstår nu en fråga. Eftersom vi säger att Gud gör oss saliga endast genom tron utan att se till gärningarna, hur kan då den helige Petrus säga att Gud inte dömer enligt personen utan efter gärningarna?

Svar: vad vi har lärt, nämligen att tron ensam rättfärdiggör inför Gud, är otvivelaktigt sant därför att det så klart grundar sig på bibeln, så att man inte kan förneka det. Att aposteln här säger att Gud dömer efter gärningarna det är också sant. Men faktum är att där tro inte finns, där finns inte heller goda gärningar. Och tvärtom, tron finns inte, där det inte finns goda gärningar. Därför binder han tron och de goda gärningarna så tillsammans, att summan av kristendomen skall bestå av dem. Såsom du nu lever, så skall det gå dig, därefter skall Gud döma dig.

Fastän Gud således nog dömer oss efter gärningarna, så förblir det dock sanning, att gärningarna endast är trons frukter, av vilka man ser, var tro eller otro finns. Därför skall Gud döma dig efter gärningarna och genom dem visa, om du har trott eller inte trott. Så kan man ju inte heller bedöma eller döma lögnaren på grund av annat än hans ord. Det är ju helt uppenbart, att han inte blir en lögnare på grund av sina ord, utan att han varit lögnare förrän han talade lögn, ty lögnen måste komma från hjärtat till munnen.

Förstå därför enkelt detta bibelord så, att gärningarna är trons frukter och tecken, och att Gud dömer människorna efter dessa frukter, som ovillkorligen måste följa för att man klart skall kunna se, om tro eller otro härskar i hjärtat.


Logos-mappen