24 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. - Gal. 2:19

Detta är förunderliga ord och sällsamma uttryck, som det mänskliga förnuftet inte förstår. Satsen är kort, men den har en djup innebörd.

Att dö bort från lagen är att inte låta sig bindas av någon lag, utan vara fri från lagen och inte veta av den. Den som vill vara levande inför Gud bör alltså sträva efter att befinna sig utanför lagen. Han skall med Kristus gå ut ur graven. Soldaterna häpnade, då Kristus hade uppstått ur graven. Även de som såg Jairi dotter uppväckas häpnade. Så häpnar också det mänskliga förnuftet och den mänskliga visheten och blir till dårskap, då den hör, att vi inte blir rättfärdiggjorda, om vi inte är döda från lagen, ty förnuftet kan inte fatta det.

Men vi skall lära oss, att då vi i tron griper om Kristus själv, inträder vi vad samvetet beträffar i en ny lag, som uppslukar den gamla lagen, den som höll oss fångna. Då Kristus uppväcktes, öppnades den grav i vilken han legat död, och befanns vara tom, eftersom han hade försvunnit. På samma sätt, då jag tror på Kristus, uppstår jag med honom och dör från min grav, dvs. från lagen, som håller mig fången. Lagen är redan tom, jag har undkommit mitt fängelse och min grav, dvs. lagen. Därför har den inte längre någon rätt att anklaga mig och hålla mig bunden, ty jag är uppstånden.

Vakna, stå upp och betänk, att du tror på Kristus, segervinnaren över lag och synd, och i denna tro skall du stiga över lagen och gå in i nåden, där det inte finns någon lag eller någon synd. Och även om lagen och synden finns, angår det dig inte, ty du har dött bort ifrån lagen och synden.


Logos-mappen