16 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. - Ef. 5:17.

Guds vilja sker hos oss på två sätt. Först genom oss själva, då vi undertrycker och förhindrar våra onda lustar genom fasta, vaksamhet och bön, genom goda gåvor, genom att vi visar våra fiender kärlek, genom att kuva hat och ovilja, med ett ord genom att i alla avseenden bryta ner vår egen vilja. För det andra sker Guds vilja hos oss genom andra människor, människor som står oss emot, anfäktar oss, vållar oss oro och gör allt mot vår vilja, inte endast i timliga ting, utan även när det gäller andelivets område.

Detta är en mycket dyrbar sak. Man borde köpa sig sådana anfäktare t.o.m. genom att uppoffra alla sina ägodelar, ty det är just genom sådana Gud bryter ner vår vilja, så att hans vilja sker. Och då vår vilja bryts ner, sker Guds vilja, ty det är hans högsta önskan, att vår vilja förhindras och blir till intet. Om någon därför föraktar dig och anser dig för en dåre, så skall du inte säga något, ty utan tvivel är det rätt inför Gud. Om än den andre gör orätt, så sker dig ändå ingen orätt, ty allt tillhör Gud, och han kan ta det ifrån dig likaväl genom en ond människa som genom en god. Du skall inte motarbeta det utan säga: "Ske din vilja."


Logos-mappen