11 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. - Gal. 3:28.

Detta är härliga ord med den största räckvidd. I världen och efter köttet finns en utpräglad olikhet och skillnad i rang mellan olika personer, och den skall med allt nit upprätthållas. Ty om kvinnan ville vara man, sonen fader, lärjungen lärare, tjänaren herre och folket överhet, skulle hela samhällsordningen råka i oerhörd förvirring. I Kristus däremot, där det inte finns någon lag, finns inte heller någon åtskillnad mellan personer, där finns inte jude eller grek, utan alla är ett. Alla har en kropp, en ande, ett kallelsens hopp, ett och samma evangelium, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, och en Kristus, som är allas Herre. Vi har samma Kristus som Petrus, Paulus och alla helgon, både jag och du och alla som tror, och samma Kristus har också alla döpta barn. På detta område vet samvetet inte av någon lag, utan ser framför sig Kristus allena. Därför brukar Paulus alltid tillägga: "i Kristus Jesus", ty om han förloras ur sikte, är allt hopp ute.

Berättelsen om kopparormen, som är Kristi förebild, visar detta på ett träffande sätt (4 Mos. 21; 8 f.). Då judarna blivit bitna av de giftiga ormarna, befallde Mose dem inte att göra något annat än oavbrutet se på kopparormen. De som gjorde det blev botade enbart genom detta betraktande av ormen. Andra åter, som inte lydde Mose, såg på sina sår och inte på ormen och dog. På samma sätt, om jag skall kunna hämta tröst i samvetsnöd eller dödsångest, måste jag med min tro omfatta Kristus och ingenting annat och säga: Jag tror på Jesus Kristus, Guds Son, som led, blev korsfäst och dog för mig. I hans sår och hans död ser jag min synd, och i hans uppståndelse ser jag segern över synden, döden och djävulen och dessutom min rättfärdighet och mitt liv. Utom honom varken hör eller ser jag något.

Detta är Kristi sanna tro, den sanna tron på Kristus, genom vilken vi blir lemmar i hans kropp, blir kött och ben av hans ben. I honom är det alltså som vi lever, rör oss och är till. (Apg. 17; 28).


Logos-mappen