8 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." - Matt. 4:10.

Här är de två vapnen, med vilka djävulen blir slagen, och för vilka han fruktar. Först att vi hör, lär och inövar Guds ord för att därav undervisas, tröstas och styrkas. För det andra att vi, när strid och anfäktning ansätter oss, upplyfter vårt hjärta, på grund av samma Guds ord, samt ropar till Gud om hjälp.

Sålunda kommer vardera att försiggå hos oss såsom ett evigt samtal mellan Gud och människorna: antingen talar han med oss, och vi är stilla och lyssnar, eller lyssnar han till oss, när vi talar om vad vi behöver.

Vilket som nu sker, så är det för djävulen olidligt, och han förmår inte hålla stånd däremot. Därför skall de kristna vara rustade med vardera, så att deras hjärtan, hela tiden riktade mot Gud, håller fast vid hans ord, och så att de alltid suckande ber ett evigt "Fader vår". Detta borde väl anfäktning och nöd lära en kristen, eftersom han ständigt ansättes av djävulen, världen och köttet, för att han alltid skall befinna sig i första ledet, alltid vaka och ge akt på, när fienden vill angripa honom, fienden sover inte ett ögonblick och tar sig aldrig ledigt.


Logos-mappen