7 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. - 1 Petr. 3:20.

Här vill Petrus igen föra oss till Skriften, för att vi skall studera den. Han framställer en liknelse med anledning av Noas ark och förklarar den med detsamma. Det är också lämpligt att man framställer sådana liknelser med bilder, såsom också Paulus gör i Gal. 4, då han talar om Abrahams båda söner och båda hustrur, och såsom Kristus i Johannes 3, då han talar om ormen, som Mose upphöjde i öknen. Sådana liknelser är lätta att fatta, och de är också intressanta. Därför framställer även Petrus här denna liknelse, för att man i korthet skall fatta tron genom denna jordiska bild.

Han vill alltså säga: Såsom det skedde då, när Noa byggde arken, så sker det även här. Såsom han, själv den åttonde, räddades i arken, som flöt på vattnet, så blir även ni saliga i dopet. Då dränkte vattnet allt levande, människor och djur, så dränkes i dopet allt, som är köttsligt och av naturen, och det föder nya människor. Men vi seglar i den ark, som betyder Herren Kristus eller den kristna kyrkan, eller evangelium, som Kristus predikar, eller Kristi kropp som vi omfatta i tro, och vi blir frälsta såsom Noa i arken.

Du ser alltså hur denna liknelse sammanfattar tron och korset, liv och död. Där det på detta sätt ges åt människor, som håller sig till Kristus, där är den sanna kristna kyrkan, där dränkes allt, som härstammar från Adam och allt det som är av ondo.


Logos-mappen