4 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar! - Rom. 11:33.

Vad skall det då tjäna till, att vi arma, eländiga människor går och grubblar, vi som ännu inte kan fatta de gudomliga löftena med tron eller kan begripa en enda gnista av Guds bud och verk, som han själv bekräftat med ord och underverk?

Man skall visserligen undervisa om Guds outgrundliga och outrannsakliga vilja, men inte tro sig begripa den, det är mycket farligt, då bryter man halsen av sig. Jag brukar ta fast i mig själv och hålla mig i styr med Herrens Kristi ord, som han säger till Petrus: "Vad rör det dig? Följ du mig." Petrus undrade och råkade i bekymmer angående Guds verk, hur det skulle bli med Johannes, alltså hur Gud skulle handla med en annan människa. Och på samma sätt betänker jag vad Herren Kristus svarade Filippus, som sade: "Herre, låt oss se Fadern." Vad svarar han? "Tror du inte, att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Den som har sett mig, har sett Fadern". Ty Filippus skulle också gärna velat se Faderns majestät och umgås med honom.

Antag, att vi genast skulle förstå alla dessa Guds fördolda domar, vad nytta och glädje skulle de förskaffa oss, när det gäller Guds bud och löften? Öva dig därför först och främst i att tro Guds löften och verkställa Guds bud.


Logos-mappen