3 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. - 1 Petr. 1:18-19.

Förut har ni varit medborgare i världen och under djävulens välde, men nu har Gud ryckt er ut ur detta tillstånd och försatt er i en annan ställning, så att ni är medborgare i himlen, men främlingar och gäster på jorden. Och ser, hur stor den skatt är, med vilken ni är köpta och genom vilken han har gjort det möjligt, att ni har blivit Guds barn. Vandra därför i fruktan och se till, att ni inte föraktar dessa ting och förlorar den dyrbara skatten.

Vilken är således den skatt, med vilken vi är återlösta? Inte förgängligt guld eller silver, utan Kristi, Guds Sons, dyra blod. Denna skatt är så dyrbar och ädel, att ingen människas tanke eller förnuft kan fatta den, så att endast en enda droppe av detta oskyldiga blod skulle ha varit mer än nog för hela världens synd. Ändå ville Fadern utgjuta sin nåd så rikligt över oss och göra ett så stort offer, att han lät sin Son Kristus utgjuta allt sitt blod och ge oss hela skatten. Därför vill han, att vi inte skall förkasta denna stora nåd och förakta den, utan att vi skall låta den beveka oss att leva i fruktan, för att inte skatten skall tas ifrån oss.


Logos-mappen