Bibelläsningsplan GT - dag för dag

  Block 1 Block 2
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. 1 Mos. 1:1-13 Ljus, luft, vatten och land skapas 1 Mos. 3:1-13 Vad lockade kvinnan till synd?
2. 1 Mos. 1:14-25 Djuren skapas 1 Mos. 3:14-24 Löfte och förbannelse
3. 1 Mos. 1:26-2:3 Människan, skapelsens krona 1 Mos. 4:1-16 Var Kain en man från Herren?
4. 1 Mos. 2:4-17 Mannens skapelse 1 Mos. 4:25-5:8 Hur kunde de bli så gamla?
5. 1 Mos. 2:18-25 Kvinnans skapelse 1 Mos. 5:9-32 Hanok vandrade med Gud
6. Joh. 1:1-13 Jesus var med i skapelsen 1 Mos. 6:1-16 Ondskan i vår värld
7. Ps. 90 Kan vi förstå evigheten? 1 Mos. 6:17-7:9 Floden utrotar alla varelser
8. Ps. 139:1-18 Skaparen känner sitt verk 1 Mos. 7:10-24 Gud räddar genom arken
9. Job 9:1-10 Människan inför Guds majestät 1 Mos. 8 Floden upphör
10. Job 38:1-15 Sskapelsens storhet 1 Mos. 9:1-13 Gud sluter förbund med Noa
11. Job 38:16-38 Herren utmanar Job, kan du... 1 Mos. 9:18-29 Livet efter Floden
12. Job 39:34-40:3 Herren och Job samtalar 1 Mos. 11:1-9 Människans högmod vid Babel
13. Job 42:1-6 Job ångrar sitt högmod Rom. 5:12-21 Adam och Kristus
14. Ps. 33 En hyllningssång till Skaparen Hebr. 11:1-7 Trons människor
     
  Block 3 Block 4
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. 1 Mos. 11:27-12:9 Abram kallas 2 Mos. 1:7-2:10 Mose i vassen
2. 1 Mos. 14:17-15:6 Melkisedek, löfte om arvinge 2 Mos. 3:1-15 Mose kallelse
3. 1 Mos. 17:1-22 Löftet om Isak 2 Mos. 12:21-37 Påsken och uttåget
4. 1 Mos. 19:1-29 Sodoms förstöring 2 Mos. 14:5-31 Genom Röda havet
5. 1 Mos. 22:1-19 Offra sin ende son 2 Mos. 15:22-16:15 Bittert vatten och manna
6. 1 Mos. 25:19-34 Jakob och Esau 2 Mos. 20:1-17 De tio budorden
7. 1 Mos. 27:1-29 Jakob och välsignelsen 2 Mos. 24:12-25:9 Guds tabernakel
8. 1 Mos. 28:10-22 Jakobs flykt 2 Mos. 26:30-37 Det allra heligaste
9. 1 Mos. 32:22-33:4 Jakobs kamp 2 Mos. 32:1-14 Guldkalven
10. 1 Mos. 37:18-28 Josef blir såld 3 Mos. 16:1-16 Försoningsdagen
11. 1 Mos. 39:7-23 Josef i fängelset 4 Mos. 13:26-14:12 Knorr och uppror
12. 1 Mos. 41:25-41 Josefs upphöjelse 4 Mos. 21:1-9 Kopparormen upphöjs
13. 1 Mos. 45:1-15 Josef och bröderna 4 Mos. 27:12-23 Josua efterträder Mose
14. 1 Mos. 49 Jakob välsignar sina söner 5 Mos. 33:26-34:12 Mose död
     
  Block 5 Block 6
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. Jos 1:1-9 Befallning att erövra Kanaan 1 Kung 11:11-13 Rikets delning
2. Jos 6 Jerikos fall 1 Kung 12:1-20 Rehabeam och Jerobeam
3. Dom 2:6-23 Avfallet efter Josua. Domare insätts. 1 Kung 16:30-33, 18:4, 19 Baalsdyrkan i Israel, Nordriket
4. Dom 6:11-24, 7:19-25 Gideon. Midjaniterna besegras 1 Kung 18: 20-40 Profeten Elia på berget Karmel
5. Dom 16:16-31 Simson och Delila. Simson dör. 1 Kung 19:19-21 Elisas kallelse
6. 1 Sam 3 Samuel kallas 2 Kung 2:1-14 Elia och Elisa
7. 1 Sam 10:17-27 Saul väljs till kung 2 Kung 4:1-7 Elisa – Oljan i kärlen
8. 1 Sam 15:10-35 Saul förkastas 2 Kung 4:8-37 Elisa – Elisa hos sunemitiskan
9. 1 Sam 16:1-13 David smörjs till kung 2 Kung 5:1-19a Elisa– Naaman botas från spetälska
10. 1 Sam 17:32-54 David och Goliat 2 Kung 5:19b-27 Gehasis olydnad
11. 2 Sam 2:1-7, 5:1-5 David kung över Juda och hela Israel 2 Kung 17:1-4 Israels rikes undergång
12. 2 Sam 11:1-13, 12:7-14 David fall och ånger 2 Kung 18:1-12 Hiskia blir kung i Juda
13. 1 Kung 2:1-12 Davids död. Salomo blir kung 2 Kung 20:1-11 Hiskias sjukdom
14. 1 Kung 6:1-13 Templet byggs 2 Kung 25:18-21 Juda rikes undergång