Så här skriver du ut häfte med

Kristi lidandes historia

Bilderna är exempel för en PC-skrivare med Adobe Reader. Dialogrutorna för Mac ser något annorlunda ut.

Välj Arkiv > Skriv ut. Välj Endast udda sidor (1):

Lägg i de utskrivna arken igen (pröva med ett ex. så att du får det rätt svängt!) och väljer Endast jämna sidor (2) samt Omvänd sidordning (3).

Du måste ännu häfta, vika och sist skära häftet efter de grå linjestickorna på häftets framsida. Formatet är planerat för att passa in i Svenska Folkbibeln av mellanformat. Lycka till!

OBS! Utskrift får endast göras för privat bruk, på motsvarande sätt som från vanliga webbsidor. Notera upphovsrätten till texterna enligt nedan.

Layout och anvisningar: Berthold Nilsson.


Logosmappen | Sök i Folkbibeln

2001, 2004 Webmaster
Texten är återgiven enligt Svenska Folkbibeln.

© Stiftelsen Biblicum och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.